Eğitim Programları

Firat Çapkın
Pazarlama ve Satış Eğitimleri
DETAYLI BİLGİ
Firat Çapkın
Yönetim Eğitimleri
DETAYLI BİLGİ
Firat Çapkın
Kişisel Gelişim Eğitimleri
DETAYLI BİLGİ

Pazarlama ve Satış Eğitimleri

FIRAT ÇAPKIN
Satış ekibinin zihnindeki oluşan eski ve işe yaramayan kalıpları yıkıp, satış performansını geliştiriyoruz. Satış, sonuç işidir. Uzun süreçlere yayarsanız, satış değil, başınıza dert olur. Bu nedenle biz, satış eğitimlerinde süreçlere tabiki yer veriyoruz ancak, asıl odak noktasının sonuç olduğu ile hareket ediyoruz.

Bütünleşik Pazarlama Yönetimi

Pazarlama sürecine tarihsel bir bakış, pazarlamanın bileşenleri, modern pazarlama şemsiyesi, pazar ve rakip analizi, marka isimlendirmesi, 4P, 7C, hedef, strateji ve taktikleri gibi konular katılımcılarla paylaşılmaktadır.

Pazarlasak mı? Satsak mı?

Şirketlerin en dinamik bölümlerinden biri , satış bölümleridir. Bu programda, satış mesleğinin, pratik ve teorik yanları pekiştirilerek, kullanılabilir örnekler, vaka uygulamaları ve analizleri, katılımcılarla dialog interaktif bir şekilde paylaşılarak, kendilerine ve şirketlerine para kazandırmanın, müşterilerine ise fayda sağlamanın taktikleri ve sırları paylaşılacaktır.

Satış Ekiplerinin Kurulması ve Satış Yönetimi

Satış yöneticileri olarak uzun zamandır hedeflere koşmanın ve bu hedefleri yakalamanın ne kadar önemli ve zor olduğu aşikardır. Yöneticiler olarak hem ekibi yönetmek, hem rakamları yönetmek, hem de kendini yönetmek için, bazı farklı yönetim araçlarını kullanmamız gerekir.

Bu araçlardan biri olan koçluğun; kendinize, ekibinize ve çalıştığınız şirkete optimum faydalarını nasıl kullanacağımızın anlatıldığı uygulamalı bir programıdır.

Satışçı Olmayanlar için Satış

Şirketler,organizasyonel yapıları gereği bir çok departman ve çalışanlardan oluşurlar.Pazarlama ve satış odaklı şirketlerde, özellikle son 10 yıldır çok sıklıkla görülen “pazarlama ve satış herkesin işidir” yaklaşımı neticesinde, satış bölümü haricide çalışanlar için geliştirilmiş özel bir programdır.

Bu programda, satışçıların ticarete bakış açıları, müşterileri ticari açıdan yorumlamaları, diğer bölümlerle aralarında oluşan tatlı çekişme ve şirketin diğer bölümlerindeki çalışanla “satış nosyonu” aktarımı uygulamalarla gerçekleştirilir.

Satışçılar için Tahsilat Performans Yönetimi

Piyasa şartlarında rekabet ederken, bir yandan satış baskısı, bir yandan müşteri yönetimi, bir yandan şirket ve ekiplerin yönetimi arasında sıkışıp kalındığında, müşterilere yapılan satışların tahsilatlarında sıkıntılar yaşanıyor. “Satış, tahsilat yapıldığında satıştır!” kuralıyla hareket edildiğinde, satış ekiplerinin “tahsilat performansı” tüm şirketin kaderine etki ediyor.

Bu programda, temel finansal bilgiler ve tahsilat konuları katılımcılarla paylaşılarak, şirketin “tahsilat performansı” geliştirilmektedir.

Mağazacılar için Satış Taktikleri

Mağazacılık ve satış Tüketicilerin satın alma alışkanlıkları hızla değişiyor. Müşterilerin taleplerinden çok, beklentilerini öğrenmek ve bu doğrultuda ihtiyaçlarını analiz ederek satış yapmak daha da önem kazanıyor.

Satış danışmanlarının, potansiyel müşterileri algılamak ve anlamak için çok kısa süreleri var.

Diğer yandan, ürün çeşitliliği geniş olan mağazalarda, tek bir ürün satarak ciro ve kar yaratma devri kapandı. Örtülü ihtiyaçların açığa çıkarılması ile çapraz satış/ek satış yapmak gerekiyor.

Müşteriyi çabuk algılamak, ürün bilgisine hakim olmak, rakiplerden üstün oldukları yanları bilmek ve satışları kaçırmamak gerekiyor.

Bu programda, müşterilere hizmet vermekte olan satışçıların işlerini kolaylaştıracak pratik taktikler, özel hazırlanmış müşteri vakaları senaryoları ile beraber paylaşılacaktır.

Hızlı Tüketim Ürünleri için Satış Taktikleri

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Kurumsal Birebir Satış ve Hizmet Gelişimi

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Toptan Satışta Satış Becerileri

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Reklam ve Halkla İlişkilerin Satışa Etkileri

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Satış Destek Hizmetleri için Müşteri İlişkileri Yönetimi

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Portföy Yönetimi

Portföylerindeki müşterileri ile düzenli olarak çalışan satıcıların,müşteri yönetimini hem etkin hem de verimli hale getirmek için hazırlanmış bir programdır.

Bir müşteri ile anlaşma yapıldıktan sonra o müşterinin belirli frekanslarda ziyaret edilmesi, yeni işler çıkarılması gerekir. Bunu iyi yapabilmek için ilk önce masa çalışması, sonrasında ise saha çalışması gereklidir.

Bayi Yönetimi

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Agresif Satış

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Çağrı Merkezleri için Telefonda Etkin Satış

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Medya “TV Shopping” Tele-Satış

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Satışçılar için Pazarlık ve Müzakere Becerileri

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Yönetim Eğitimleri

FIRAT ÇAPKIN
Yönetim, sanat değil, çok ciddi bir iştir. Yöneticilerin atak, çevik, kararlı, sonuç odaklı olması gerekir. Sıklıkla karşılaşılan hata, büyük resmi göremeyip, süreçlerde çok uzun yaşanan zaman kayıplarıdır. Yönetim eğitimlerinde biz bu durumu modüler programlarla minimize ediyoruz. Etkinlik ve verimliliğinizi artırıyoruz.

Temel Yönetim Becerileri

Yönetici adayları ve yeni yönetici olan iş dünyası profesyonelleri için hazırlanmış 2 günlük bir programdır. Yönetim ve yöneticiliğin temel taşları, yapmaktan yaptırmaya geçişteki zorluklar, ekibe kendini kabul ettirme ve ekip yönetimi konuları katılımcılarla paylaşılır.

Dinamik Yönetim Becerileri

Yönetim konusunda, özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin sıkıntıları artarak devam ediyor. Bu konuda, organizasyonel yapının kurgusundaki hatalar ve yönetim ekiplerinin etkin olarak oluşturulamaması, önemli eksikliklerden biri olarak ortaya çıkıyor.

Bu eğitimde, kendilerine zaman ayıramamaktan yakınan yöneticilerin, 2 gün boyunca yaptıkları işlerle ilgili büyük resmi görmeleri, kendilerini yenilemeleri ve daha etkin yöntemlerle ekiplerini, işlerini yönetebilmelerinin metodları, uygulamalarla aktarılacaktır.

Değişim Yönetimi ve Yeniden Yapılanma

Hayatta yaşam boyunca bir çok şeyin değiştiği gibi insanların ve şirketlerin de değişmeye ve değişen şeylere uyum sağlama gerekliliği var. Bu açıdan bakıldığında değişim ve uyumlaşmadan uzaklaşan her şey yerini başka bir şeye bırakıyor. Bu programda insanların değişimi, şirketlerin değişim evreleri incelenip, değişime direnç ve uyumlaşma konuları katılımcılarla paylaşılmaktadır.

Organizasyonel Yapıyı Yenileme

Şirketlerin pazar şartlarına göre büyüme, küçülme, durağan dönem ve benzeri durumlara karşı mevcut yapılarını yeniden düzenlemelerinin gerekliliklerini, organizasyonel yapının nasıl olması gerektiği bilgilerinin uygulamalarla paylaşıldığı bir programdır.

  • Organizasyonel yapının oluşturulması ve aile anayasası, (6 gün)
  • İş analizinin yapılarak, görev tanımlarının hazırlanması, (2 gün)
  • Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin planlanması, (1 gün)
  • Bütçe, (3 gün)
  • Ekiplerin ihtiyaçlarına göre eğitiler verilerek temel seviyede organizasyonel yapının oluşturulması, (4 gün)
  • Yılda 3 gün (3 defa, 4 ayda bir) periyodik denetim

Yöneticilik – Liderlik – Koçluk

  • Yönetim becerilerini geliştimek ve liderlik konusunda ufuklarını açmak,
  • Sahip oldukları şirketlerinin organizasyonel yapısını nasıl kurmaları gerektiğini öğretmek,
  • Ekip kurmak ve ekiple birlikte çalışmak,
  • Rekabet yönetimi konusunda stratejilerin nasıl geliştirildiğini paylaşmak için hazırlamış özel bir programdır.

Etkin Ekip Yönetimi

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Projelerde Ekip Kurma ve Yönetme

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Kişisel Gelişim Eğitimleri

FIRAT ÇAPKIN
Kişisel hayatınızda ve iş hayatından zaman zaman performansınız düşebilir; aklınız karışabilir. Özellikle iş hayatındaki performansınızı yükseltmek istiyorsanız kişiye özel koçluk almanız, hayatınızı kolaylaştırır.

Pro-Aktif Davranış ve Pozitif Yaklaşım

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Etkili Sunum ve Hitabet

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Eğitimcinin Eğitimi

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Profesyonellik ve İş Yaşamında Bireysel Kalite

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Kişisel İmaj Yönetimi ve Protokol Kuralları

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Müzakere Becerileri

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Çatışma Yönetimi

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Stres Yönetimi

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Kişisel Zaman Yönetimi ve İş Planı Oluşturma

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr

Profesyonel Yönetici Asistanlığı

Bilgi Alınız : firat@firatcapkin.com.tr